Att inneha och bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i bostadsrättsföreningen. Detta innebär att du äger rätten att bo i din lägenhet men även att du är ansvarig för det inre underhållet.
Som boende får du själv bestämma vilka reparationer som behöver göras i din bostad och när det kan ske. För större förändringar av bostaden krävs dock styrelsens medgivande.
Dina rättigheter och skyldigheter regleras i bostadsrättsföreningens stadgar.

Du betalar en årsavgift till föreningen som ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll samt kostnader för räntor och amorteringar på föreningens lån.
Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill, förutsatt att styrelsen godkänner köparen. För att du ska beviljas medlemskap i föreningen krävs det att du kan fullgöra dina ekonomiska förpliktelser som tex. betala årsavgift och att du är normalt skötsam.

Föreningen
En bostadsrättsförening företräds av en styrelse som ni medlemmar väljer vid föreningsstämman som hålls en gång per år. Föreningen ska godkänna nya medlemmar samt fatta beslut om större förändringar i fastigheten. Förutom den årliga föreningsstämman kan det hållas extra stämma om styrelsen tycker det är nödvändigt eller om ett visst antal medlemmar begär det. Det är styrelsen som fastställer årsavgiften för att täcka föreningens kostnader.