Projektgruppen för Gräddö Skärgårdsby i Roslagen.

2014 bildades projektgruppen för Gräddö skärgårdsby i Roslagen, med uppgift att fortsättningsvis driva projektet vidare intill dess Bostadsrättsföreningen Gräddhyllan tar över. Det innebär att projektgruppen svarar för allt som rör framtagning av underlag för byggnation, tex kontakter med Norrtälje kommun – markfrågor, detaljplan, bygglov, ekonomisk plan, samt bildande av Brf,  Boverket och Bolagsverket.

Rådmansö Fastighets AB är beställare, likaså ansvarig part i kontakter med myndigheter. Projektarbetet pågår nu inom Rådmansö Fastighets AB.